درباره ما

سورس استور

 

تیم سورس استور اواسط سال ۹۹ شروع به کار و تا به امروز درحال بروز رسانی و افزودن مقالع و محصولات است.

هدف ساخت این فروشگاه تنها برای جمع آوری و فروش سورس کد ها و گاهاً محصولات مشابه است و ارزش دیگری نخواهد داشت.